Autumn AI & Big Data Day

  •  Autumn AI & Big Data Day
Issue 127, October 2019.
Autumn AI & Big Data Day
15 November from 10:00 at Arena Lviv (199 Stryiska St.)
 
Arena Lviv is set to host Western Ukraine’s biggest events for data scientists and engineers, start-up entrepreneurs, and investors – the AI & Big Data Day – on 15 November. The event attracts hundreds of professionals looking to learn about the latest developments in the fields of artificial intelligence and big data processing. It is a discussion platform for professional researchers and practitioners to combine their scientific approaches, entrepreneurial skillsets, and engineering talents to discover the latest trends and best practices. The event will feature five main streams: 
 
1. AI Today & In the Future: AI in Vertical Domains with case studies in IoT, FinTech, EdTech, Robotics, Autonomous Driving, Adtech-MarketingTech, Legal Tech, eCommerce, and Security;
2. Data Science Practice: Provides an excellent opportunity to discover potential mentors and partners in the Data Science field;
3. Big Data & Data Engineering: For developers who deal with new technologies and are looking to widen their horizons about the collection, storage, and processing of big data and the implementation of new technologies;
4. Start-Ups & Business: The latest trends, best practices, insights, and tips from experts regarding the developments in the sphere of artificial intelligence, AI-based start-ups, and investments;
5. Workshops: Learn real skills with modern tools in data analysis. Tickets cost between 1600 – 2400 UAH. For more information, please visit aiconf.com.ua or facebook.com/events/1162218910602119. 
 
 
AI & Big Data Day 2019
15 листопада з 10:00 "Арена Львів" (вул. Стрийська, 199)
 
У Львові 15 листопада відбудеться найбільша у Західній Україні подія для науковців та інженерів, розробників, підприємців-початківців та інвесторів - AI & Big Data Day 2019.
Очікується, що ця подія об'єднає численних професіоналів, які зосередяться на найновіших розробках у галузі штучного інтелекту та обробці великих даних. Це дискусійний майданчик для професійних дослідників та практиків, які поєднують свої наукові підходи, підприємницькі навички та інженерні таланти, щоб відкрити новітні тенденції та найкращі практики.
Захід матиме 5 потоків:
1. Сьогодення і майбутнє AI - AI у вертикальних доменах: із прикладами проектів IoT / FinTech / EdTech / Robotics / Autonomus Driving / Adtech-MarkeTech / Legal Tech / eCommerce / Security;
2. Практика Data Science - чудова нагода знайти потенційних наставників і партнерів у галузі науки про дані;
3. Big Data & Data Engineering - потік для розробників, які займаються новими технологіями та бажають отримати більше інформації про впровадження новітніх технологій, збір, зберігання та обробку великих масивів даних.
4. Стартапи та бізнес - останні тенденції, звіти про використання найкращих інструментів, думки та поради експертів щодо розробок у сфері штучного інтелекту, стартапів та інвестицій на його основі.
5. Майстер-класи - нагода ознайомитись з реальними навичками роботи з сучасними інструментами аналізу даних. Квитки коштують 1600 - 2400 грн. Для отримання додаткової інформації відвідайте aiconf.com.ua або перейдіть на сторінку www.facebook.com/events/1162218910602119/