Lviv Security Forum

  • Lviv Security Forum
Issue 127, October 2019.
Lviv Security Forum
30 October – 1 November from 9:00 at the Metropolitan A. Sheptytsky Centre (4 Kozelnytska St.)
 
Lviv’s Metropolitan A. Sheptytsky Centre will host the Lviv Security Forum from 30 October to 1 November. Featuring high-level discussions on current issues in Ukraine and Europe, this year’s event will focus on ‘Russia in Europe: Old Mistakes and New Challenges’. Participants will tackle questions like “Can Russia be an equal partner for Europe without using force and fear” and “What is the real value of Russian money invested in critical infrastructure like gas pipelines, media, and democratic institutions”. 
Key speakers at this year’s event include Sir Lawrence David Freedman, Professor Emeritus of War Studies at King’s College London; Kari Liuht, Professor of International Business specialising in the Russian economy and Director of the Pan-European Institute at Finland’s University of Turku; Philip Seib, Professor of Journalism, Public Diplomacy, and International Relations at the University of Southern California; and Ozgur Unluhisarcikli, Director of GMF’s Ankara (Turkey) office; and Edward Lucas, Senior VP at the Centre for European Policy Analysis (CEPA). For a more detailed program, please visit lvivsecurityforum.org or facebook.com/lvivSF. 
 
Львівський форум безпеки 2019
30 жовтня - 01 листопада з 9.00 у Центрі Митрополита А. Шептицького (вул. Козельницька, 4)
 
У центрі митрополита А. Шептицького у Львові 30 жовтня - 01 листопада відбудеться Львівський форум безпеки 2019, де відбуватимуться дискусії на високому рівні з актуальних питань безпеки в Україні та Європі. Головною темою цього року буде "Росія в Європі: Старі помилки та нові виклики". Дискусії зосереджуватимуться на таких питаннях, як "Чи може Росія бути рівноправним партнером для Європи без використання сили та страху?" і "Яка реальна цінність російських грошей, вкладених у критичну інфраструктуру - газопроводи, засоби масової інформації, демократичні інститути?"
Доповідачами, зокрема, виступлять сер Лоренс Девід Фрідман, професор військових студій у Королівському коледжі Лондона; Доктор Ібрагім аль-Мараші, доцент Каліфорнійського університету; Карі Люхт, професор міжнародного бізнесу зі спеціалізацією в російській економіці, директор загальноєвропейського інституту університету Турку, Фінляндія; Філіп Сейб, професор журналістики, громадської дипломатії та міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії; Озгюр Унлюхісарчіклі, директор офісу GMF в Анкарі, Туреччина; Едуард Лукас, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики (CEPA) та інші. Детальну програму заходів можна знайти тут: lvivsecurityforum.org або на www.facebook.com/lvivSF