Levandivka’s Parajanov Festival

  • Levandivka’s Parajanov Festival
Issue 125, July 2019.
Levandivka’s Parajanov Festival
19-24 August in the Levandivka district of Lviv
 
The Paradjanov Festival will return to Lviv’s Levandivka district for the fourth time from 19-24 August. Sergei Paradjanov (1924-90) was one of the 20th Century’s greatest cinema masters. Legends such as Fellini, Antonioni, and Tarkovsky labaled him a “genius”, “magician”, and “master”. He was one of the most daring and visionary directors to emerge from the Soviet Union. He won countless awards, including the British Academy Award for his film Shadows of Forgotten Ancestors. Yet, despite his international acclaim, Paradjanov was a constant target of the Soviet system. No other director suffered the same; he was arrested twice on fabricated charges and spent five years in hard labour camps. After his release, he wasn’t allowed to work for another 15 years. Deprived of the opportunity to pursue his passion, he turned to other forms of art, of which he said, “My art saved me”. While highly acclaimed worldwide, his work remains relatively unknown here in Ukraine.
 
The Paradjanov Festival aims to increase awareness of the work of this Ukrainian master, while also initiating a dialogue between artists and Levandivka residents, establishing new cultural connections, discussing timely social problems, and reinterpreting the surrounding environment. This year’s event celebrates the 95th anniversary of the Paradjanov’s birth and with the theme ‘The point of movement’ will focus on the phenomenon of the ‘70s in Ukrainian culture. From the beginning, the festival has energised the Levandivka community and this year will see an open-air cinema in Levandivsky Park, an exhibition at the Suputnyk Art Centre, a Theatre Night, workshops for children and adults, and a gala concert on Independence Day. The exhibition will feature installations from different forms of modern art, including painting, graphic arts, sculpture, photography, and others. It is an indispensable part of the festival that serves as a bridge between the community and the world of modern art that helps youth emerge from difficult socioeconomic circumstances.
For more detailed information, please visit facebook.com/Фестиваль-Параджанова-на-Левандівці-105502886547692/.
 
Фестиваль Параджанова 
9-24 серпня на Левандівці
 
Фестиваль Параджанова пройде вже вчетверте на Левандівці з 19 по 24 серпня. Сергій Параджанов (1924-1990) був одним з найбільших майстрів кіно 20-го століття. Такі легенди кіно, як Ф. Фелліні, М. Антоніоні чи А. Тарковський називали його "генієм", "чарівником" і "майстром". Він був одним з найсміливіших режисерів-візіонерів у Радянському Союзі. Він отримав численні нагороди, включаючи премію Британської академії за фільм "Тіні забутих предків". Проте, незважаючи на його міжнародне визнання, С. Параджанов був постійно під наглядом радянської системи. Жоден інший режисер так не постраждав - він двічі був заарештований за сфабрикованими звинуваченнями і провів п'ять років у далеких таборах. Після звільнення йому не дозволяли працювати ще 15 років. Позбавлений можливості займатись улюбленою справою, він звернувся до інших форм мистецтва, про які говорив: "Моє мистецтво врятувало мене". Незважаючи на високу популярність у всьому світі, його творчість в Україні залишається відносно невідомою.
Фестиваль Параджанова має на меті ширше ознайомлення широкої публіки з творчістю цього видатного українського митця, а також ініціювання діалогу між митцями та мешканцями Левандівки, встановлення нових культурних зв'язків, обговорення актуальних соціальних проблем та переосмислення навколишнього середовища. Цьогорічний фестиваль присвячений 95 річниці дня народження С. Параджанова, а його темою - "Точка руху", присвячена феномену сімдесятників в українській культурі. Від самого початку фестиваль активізував громаду Левандівки, і цього року відбудуться кінопокази під відкритим небом у левандівському парку, мистецька експозиція в культурно-мистецькому центрі "Супутник", "Ніч театру", майстер-класи для дітей і дорослих, а також святковий концерт до Дня Незалежності. На виставці будуть представлені інсталяції різних форм сучасного мистецтва, включаючи живопис, графіку, скульптуру, фотографію та інше. Проведення такого фестивалю в окремо взятому мікрорайоні послужить мостом між спільнотою і світом сучасного мистецтва, що допомагає молоді вийти зі складних соціально-економічних обставин.  Детальну інформацію можна отримати на facebook.com/Фестиваль-Параджанова-на-Левандівці-105502886547692/.