HR Connect Conference

  •  HR Connect Conference
Issue 123, May 2019.
HR Connect Conference
25 May from 9:00 at MolodoZeleno (20 Dzherelna St.)
 
Lviv will host the HR Connect Conference, an event to discuss recruitment techniques used by HR professionals, on 25 May. Participants will look at the main issues of educating employees at a company; staffing – international trends and the Ukrainian reality; automation processes in the company; types of recruiting; ways to motivate your employees; and the management of your external HR brand. The HR Connect Conference is the right place to learn how to win the candidate’s attention and keep an employee at your company.
 
Why attend?
Experienced speakers from across Ukraine
Best HR practices from successful companies
Creative networking opportunities with colleagues
Trends in the fields of development and personnel search
Helpful tips from experienced recruiters and HR professionals
New and interesting ways to use HR tools
 
It’s a great chance to learn from others’ mistakes to save time in your own work! Tickets cost between 1350-1550 UAH.  For more information and ticket booking, please visit hrconnect.com.ua or facebook.com/events/613698725702302.
 
Конференція HR Connect
25 травня о 9:00. Паб MolodoZeleno (вул. Джерельна, 20)
 
На конференції HR Connect, що відбудеться у Львові 25 травня, будуть обговорюватись методики найму персоналу. Учасники ознайомляться з основними питаннями навчання співробітників компанії; питаннями кадрового забезпечення - міжнародні тенденції та реальність України; процесами автоматизації в компанії; видами рекрутингу; способами мотивації працівників а також управління вашим зовнішнім брендом HR. Конференція HR Connect - це відповідне місце, щоб дізнатись, як привернути увагу кандидата і зберегти співробітника у вашій компанії.
 
Що пропонує конференція?
• Досвідчені доповідачі з усієї України
• Найкращі практики HR від успішних компаній
• Можливості зав’язати контакти з колегами
• Тенденції у сфері розвитку та пошуку персоналу
• Корисні поради від досвідчених рекрутерів та HR-фахівців
• Нові та цікаві способи використання інструментів HR
Це чудова можливість вчитись на чужих помилках, щоб заощадити час у власній роботі! Вартість квитків - від 1350 до 1550 грн. Для отримання додаткової інформації та бронювання квитків відвідайте hrconnect.com.ua або facebook.com/events/613698725702302.