Lviv International Book Fair & Literature Festival

Issue 115, September 2018.
Lviv International Book Fair & Literature Festival
19-23 September at Lviv Art Palace (15-17 Kopernika St.)
and over 50 locations around the city
 
This year marks the 25th anniversary of the Lviv International Book Fair and the 13th anniversary of the Literature Festival. More popularly known at the Publishers Forum, the event brings together over 1,000 publishing houses and more than 100 writers from over 25 countries to present their newest books and classical masterpieces. This year’s focus is the Market of Freedom. Freedom, according to one definition, is the absence of obstacles to the behaviour desired by an individual. In this regard, organisers hope to discuss how each of us “sells” our ideas of freedom under the pressure of circumstances; in other words, how to put a price on freedom. The event will also look at the concepts of freedom used in propaganda. The choice for this year’s theme wasn’t accidental. For 25 years the Publishers Forum has brought together people with different thoughts, triumphs, and challenges and has provided a platform where they can reconsider their real desires.
 
This year’s special guests include Marci Shore, an American associate professor of intellectual history at Yale who specialises in the history of literary and political engagement with Marxism, and Anne Applebaum, an American-born Polish journalist and Pulitzer Prize-winning author that has written extensively about communism and the development of civil society in Central and Eastern Europe. Special attention is expected to be drawn to French writer and TV host Frédéric Beigbeder, who will present the Ukrainian translation of his new novel Endless Life and sign autographs. One of Europe’s most charismatic writers, Beigbeder will also DJ a party at one of Lviv’s clubs while in the Western Ukrainian capital. 
 
As always, several other literary projects will be highlighted at the event, including the Best Book national contest, the Young Republic of Poets competition, initiative to promote reading among the elderly and the Library Forum. The jam-packed schedule includes literary events and contests, presentations of publishing houses and authors, literary readings and meetings with authors, autograph sessions, discussions, roundtables, and performances. It’s no doubt that the Lviv International Book Fair and Literature Festival is the single most important event for literature and publishing houses in Ukraine, so if you are serious about books – Lviv in September is the place to be!  More information about the Publishers Forum is available at bookforum.ua or facebook.com/lviv.bookforum/. 
 
Львівський міжнародний книжковий ярмарок та фестиваль літератури
19-23 вересня у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 15-17) та понад 50 локацій  по всьому місту
 
Цього року відзначається 25-річчя Львівського міжнародного книжкового ярмарку та 13-річчя Літературного фестивалю. Ця подія, більш відома як Форум видавців, об'єднає понад 1000 видавництв і понад 100 письменників з понад 25 країн світу, які представлять свої найновіші книги та класичні шедеври. Тема цьогорічного форуму - "Ринок свободи". Свобода, згідно з одним визначенням, полягає у відсутності перешкод для бажаної особистої поведінки. У цьому плані організатори сподіваються обговорити, як кожен з нас "продає" свої ідеї свободи під тиском обставин; іншими словами, як встановити ціну на свободу. У заході також будуть розглянуті поняття свободи, що використовуються в пропаганді. Вибір тематики цього року не випадковий. Протягом 25 років форум видавців збирав людей з різними думками, перемогами та викликами, і надавав платформу, де вони могли переглянути свої справжні бажання.
Серед спеціальних гостей цього року будуть, зокрема, Марсі Шор, доцент кафедри інтелектуальної історії в американському Єльському університеті, яка спеціалізується в історії літературно-політичної взаємодії з марксизмом, та Енн Епплбаум, американська журналістка польського походження і лауреат Пулітцерівської премії, яка широко писала про комунізм та розвиток громадянського суспільства в Центральній та Східній Європі. Очікується, що особливу увагу приверне поява французького письменника та телеведучого Фредеріка Бегбедера, який представить український переклад свого нового роману "Нескінченне життя" з власноручними автографами. Один з найбільш харизматичних письменників Європи, Бегбедер також виступить ді-джеєм в одному з нічних клубів столиці Західної України.
Як і завжди, на цьому заході будуть проведені ще декілька літературних проектів, зокрема Національний конкурс "Найкраща книга", конкурс поетів "Молода республіка",  ініціатива сприяння читанню серед людей похилого віку, а також "Бібліотечний форум". У програмі форуму також літературні події та конкурси, презентації видавництв та авторів, літературні читання та зустрічі з авторами, автограф-сесії, обговорення, круглі столи та виступи. Безсумнівно, Львівський Міжнародний книжковий ярмарок та фестиваль літератури є найважливішою подією в галузі літератури та видавництв в Україні. Отож, якщо ви любите книжки та читання - вам обов’язково слід тут побувати у вересні!
Більш детальна інформація про Форум видавців доступна на bookforum.ua або facebook.com/lviv.bookforum/.