Parajanov Festival in Levandivka

  • Parajanov Festival in Levandivka
Issue 114, July 2018.
Parajanov Festival in Levandivka
19-24 August Lviv’s Levandivka district
 
Lviv’s Parajanov Festival, held in the post-industrial, multiethnic suburbs of Lviv, aims to revive the work and philosophy of one of the 20th Century’s greatest directors, Serhiy Parajanov. Born in Georgia to Armenian parents, Parajanov felt at home equally in Armenia, Georgia, and Ukraine. He gained international acclaim for the visual intensity of his films, like the rhapsodic celebration of Ukrainian folk culture, Shadows of Forgotten Ancestors (Tini Zabutyh Predkiv) or his masterpiece on Armenia poet Sayat Nova, The Colour of Pomegranates (Nran Guyne). His brilliance went unrecognised at home due to his critical film content and he was banned from working and imprisoned several times until the early 1980s.
Serhiy Parajanov knew that freedom remains the foundation of everything. The concept of ‘freedom’ has its own measurement, weight, and even price. What are its limits? How were they understood in Parajanov’s time? How are the understood now? This festival is the ideal way to find answers to these questions through a mix of artistic events and educational platforms. The goal is to inspire young Leopolitans to engage in these conversations and activities with Parajanov’s collaborators, national and international artists. Events include film screenings, readings, workshops, and extensive educational and discussion programmes for children and adults at the Sputnik Cultural Centre and Levandivski Park.  For more information, please visit parajanov.in.ua. 
 
Фестиваль Параджанова на Левандівці
19-24 серпня. Левандівка 
 
Львівський фестиваль Параджанова, який проходить у постіндустріальному передмісті Львова, має на меті ознайомлення широкого загалу з творчістю й філософією одного з найвидатніших режисерів ХХ століття Сергія Параджанова. Народжений в Грузії у вірменській родині, Параджанов відчувався вдома  однаково у Вірменії, Грузії та в Україні. Він здобув міжнародне визнання за фільм "Тіні забутих предків", знятий на українській кіностудії ім. О. Довженка у 1964 році, а також за його шедевр про вірменського поета Саят Нова "Цвіт граната". Його творчість залишалась неприйнятою в СРСР через критичний зміст фільму, йому було заборонено працювати, і він кілька разів був ув'язнений на початку 1980-х років.
Сергій Параджанов знав, що свобода - це основа всього. Поняття "свобода" має свій власний вимір, вагу та навіть ціну. Які її межі? Як їх розуміли в часи Параджанова? Як їх розуміють сьогодні? Цей фестиваль є ідеальним способом знайти відповіді на ці запитання через поєднання художніх подій та освітніх майданчиків. Метою є натхнення молодих львів’ян брати участь у цих розмовах та заходах зі співавторами Параджанова, українськими та зарубіжними митцями. У програмі фестивалю - покази фільмів, літературні читання, майстер-класи, а також навчальні та дискусійні програми для дітей та дорослих у культурному центрі "Супутник" та в парку "Левандівський". Вся додаткова інформація тут: parajanov.in.ua.