Lviv Media Forum

  • Lviv Media Forum
Issue 111, April 2018.
Lviv Media Forum
17-19 at Arena Lviv (199 Stryiska St.)
 
Every year, more than 1,000 media representatives participate in the Lviv Media Forum, the largest media event in Central and Eastern Europe. Gathering editors-in-chief, leading journalists, business professionals, civil society, and academia, as well as representatives from state and international organisations, the Lviv Media Forum trains media practitioners from across Ukraine that cover business, governance, and other developmental issues. The platform highlights factors that influence events around the world and promotes coverage of economic development issues in Ukraine and Europe. The forum provides a space to discover young talents and help them step into the world of media. The event features a number of education and awareness programs, training sessions, and discussions that are expected to transform into programs that reflect positivity in the media environment. Registration is 1500 UAH.   For more information, please visit lvivmediaforum.com or facebook.com/LvivMediaForum/. 
 
Львівський медіа-форум
17-19 травня. "Арена Львів" (вул. Стрийська, 199)
 
Щороку понад 1000 представників ЗМІ беруть участь у львівському медіа-форумі, що є найбільшою подією галузі в Центральній та Східній Європі. Львівський медіа-форум збирає головних редакторів, провідних журналістів, фахівців у сфері бізнесу, громадянського суспільства та наукових кіл, а також представників державних та міжнародних організацій, для яких проводяться семінари з питань бізнесу, управління та інших питань розвитку. Цей форум служить платформою, де розглядаються фактори, що впливають на події у всьому світі і сприяє висвітленню питань економічного розвитку в Україні та Європі. Форум надає простір для виявлення молодих талантів і допомагає їм вступити у світ медіа. В його програмі, зокрема, низка освітніх та роз'яснювальних програм, тренінги та обговорення, які, як очікується, перетворяться у програми, які матимуть позитивне відображення у медіа-середовищі. Вартість реєстрації - 1500 грн.  Для отримання додаткової інформації відвідайте lvivmediaforum.com або facebook.com/LvivMediaForum/.