Carpathian Oil & Gas Conference

  • Carpathian Oil & Gas Conference
Issue 111, April 2018.
Carpathian Oil & Gas Conference
17-18 May at Lviv’s Grand Hotel (17 Svobody Ave.)
 
Lviv’s newly-opened Grand Hotel will be the site of the Carpathian Oil & Gas Conference on 17-18 May. The conference will bring together representatives from companies operating in the Carpathian region, including Ukraine, Poland, Austria, Hungary, Romania, Czech Republic, and Slovakia. The event will focus on advanced technologies for geological survey and exploration, production of oil and gas, well stimulation, well workover and recovery services, infrastructure development, and trading in oil and gas.
Besides oil and gas production, the Carpathian region is known for its transportation, storage, and trade of hydrocarbons. For this reason, 18 May will focus on the natural gas trade in the Ukrainian gas market and include a site to the Bilche-Volitsk Underground Gas Storage production site – the largest of its kind in Europe. The event will feature many good opportunities to attract new partners to your projects, find new customers and contractors, and to liaise with international and domestic hydrocarbon buyers and sellers. Tickets start from 800 EUR. For more information, please visit facebook.com/events/1716300725080192/. 
 
Карпатська конференція з нафти та газу
17-18 травня у "Гранд готелі" (пр. Свободи, 17)
 
Нещодавно відкритий після реставрації "Гранд готель" стане місцем проведення Карпатської конференції з нафти та газу 17-18 травня. Конференція об'єднає представників компаній, що працюють у Карпатському регіоні, включаючи Україну, Польщу, Австрію, Угорщину, Румунію, Чехію та Словаччину. Захід буде зосереджений на передових технологіях геологорозвідувальних та видобувальних робіт, питаннях видобування нафти й газу, інтенсифікації видобутку, ремонту й відновлення свердловин, розвитку інфраструктури та торгівлі нафтою й газом.
Окрім видобутку нафти й газу, Карпатський регіон відомий своїми засобами для транспортування, складування й торгівлі вуглеводнями. Саме тому 18 травня основна увага буде приділятися торгівлі природним газом на українському газовому ринку, зокрема, на виробничому майданчику найбільшого у Європі Більче-Волицького підземного газосховища. Ця конференція повинна створити багато хороших можливостей для залучення нових партнерів до проектів, пошуку нових клієнтів та підрядників, а також для взаємодії з міжнародними та вітчизняними покупцями й продавцями вуглеводнів. Участь коштує від 800 євро. Для отримання додаткової інформації відвідайте facebook.com/events/1716300725080192/.