PyCon Ukraine IT Conference

Issue 89, April 2016.
PyCon Ukraine IT Conference
April 23-24 @ Arena Lviv (199 Stryiska St.)
 
PyCon Ukraine is an independent, community-run and controlled, non-profit conference dedicated to the Python programming language, its apps, tools and frameworks, and other ‘related’ technologies, including databases, GIS, and high-load systems. It also features a place for Ukrainian Python users to socialise. Some of the event’s speakers include: Honza Kral, a Python programmer and Django core developer; Lukasz Langa, Core developer of the Python interpreter and standard library; Brian Bell, an engineer at DataRobot; and Tetiana Kodliuk, a Data Scientist at V.I. Tech.
The conference aims to connect developers, app designers, and business people in the international Python community. You will have the chance to meet people that have just begun their journey into this world, as well as those that started it all. You can expect to enjoy inspirational talks and a friendly atmosphere that is designed to help people build contacts in the community and to learn from each other’s’ experiences. Most of all, you’re sure to meet interesting people and have a great time!
 
For more information, please visit: http://ua.pycon.org.
 
IT конференція PyCon
23-24 квітня. Арена Львів (вул. Стрийська, 199.)
 
PyCon Україна - це незалежна, некомерційна конференція, присвячена мові програмування Python, її додаткам, інструментам і механізмам, а також іншим "пов'язаним" технологіям, включаючи бази даних, GIS і системи з високим навантаженням. Конференція дає шанс  також поспілкуватись між собою українським користувачам мови Python. Серед доповідачів заходу будуть: Гонза Краль, програміст Python і розробник ядра Django; Лукаш Ланга, розробник ядра перекладача і стандартної бібліотеки Python; Брайан Белл, інженер DataRobot; і Тетяна Кодлюк, спеціаліст з обробки даних V.I. Tech.
Мета конференції - поєднати розробників, проектувальників додатків і ділових людей в міжнародному співтоваристві Python. У Вас буде можливість зустрітися з людьми, які тільки почали свій шлях у цей світ, а також  з тими, хто все це розпочали. На вас чекатимуть надихаючі бесіди і доброзичлива атмосфера, створена, щоб допомогти людям налагодити контакти в суспільстві і вчитися на досвіді інших. Найголовніше, що тут можна познайомитися з цікавими людьми і чудово провести час!
Для отримання додаткової інформації відвідайте http://ua.pycon.org.