Lviv Outsourcing Forum

Issue 88, March 2016.
Lviv Outsourcing Forum
March 26th @ Dnister Hotel (6 Mateika St.)
 
The 9th annual Lviv Outsourcing Forum, which brings together owners and managers of outsourcing companies with freelancers from across Ukraine, is set to be held at Lviv’s Hotel Dnister on March 26th. The event will be preceded by the Lviv Freelance Forum which will bring together freelancers and companies with up to 20 employers on March 25th. At the Lviv Outsourcing Forum, participants will share their experiences at how to best address the industry’s key issues, define its position in the Ukrainian economy, and discuss how to operate in a continually changing global environment. Owners of companies that have overcome these challenges will be among the presenters, including: Haroon Elsarrag, Founder & CEO of Trust Sourcing; Volodomyr Semenyshyn, Delivery Director at SoftServe; and Serg Kondratuk, Director at QuartSoft. 
The event’s agenda will include four streams: (1) Outsourcing Business; (2) BDSM (Business Development, Sales and Marketing); (3) Management in Outsourcing; and (4) Legal, Financial, IT and HR aspects. The event promises to look at other topics, such as:
 
What are the current trends in the global IT services market?
What can hinder an IT firm’s development?
How to increase customer rates up to $50-$100/hour?
Can an IT firm define its specialisation by a technology or domain?
Are other conventional business models and outsourcing about to disappear?
How to launch a sales office abroad.
The nuances of a PMO-office launch inside a company.
 
Over the years, the Lviv Outsourcing Forum has become one of the most important industry events in Ukraine. It has helped many of its participants hire new employees, arrange mergers or acquisitions, improve organisation, and fine tune strategic planning.
 
For more information and registration, please visit: http://liof.org/.
 
Львівський форум аутсорсингу 
26 березня. Готель "Дністер" (вул. Матейка, 6)
 
Дев’ятий щорічний Outsourcing Forum, який об'єднує власників і менеджерів аутсорсингових компаній з фрілансерами з усієї України, відбудеться у Львівському готелі "Дністер" 26-го березня. Заходові передуватиме Львівський Freelance Forum, який збере фрілансерів і маленькі компанії зі штатом  до 20 працівників 25 березня. На цьому форумі учасники поділяться досвідом, як найкращим чином вирішувати ключові проблеми в галузі, визначати свою позицію в українській економіці, а також обговорять, як діяти в постійно мінливому глобальному середовищі. Власники компаній, що подолали ці проблеми, будуть в числі провідних доповідачів, серед яких, зокрема: Харун Ельсарраг, засновник і генеральний директор компанії Trust Sourcing; Володимир Семенишин, директор з доставки SoftServe; і Серж Кондратюк, директор QuartSoft.
Порядок денний заходу включатиме в себе чотири напрямки: (1) Аутсорсинг як бізнес; (2) БРПМ (бізнес, розвиток, продаж і маркетинг); (3) Менеджмент в області аутсорсингу; і (4) Юридичні, фінансові, ІТ та кадрові аспекти. Також будуть розглянуті інші теми:
 
• Які поточні тенденції на світовому ринку ІТ-послуг?
• Що може перешкоджати розвитку роботи ІТ-фірми?
• Як збільшити рейти роботи з клієнтамидо 50-100 дол/год?
• Чи можлива жорстка спеціалізація компанії за технологією? за домейном?
• Чи існують інші звичайні бізнес-моделі і аутсорсинг, що збираються зникнути?
• Як запустити офіс продажів за кордоном.
• Нюанси відкриття ОУП всередині компанії.
 
За роки свого існування Львівський Outsourcing Forum став однією з найважливіших подій галузі в Україні. Цей форум допоміг багатьом з його учасників найняти нових співробітників, організувати злиття або придбання, поліпшити організацію й налаштування стратегічного планування.