International Student Media Symposium

  •  International Student Media Symposium
Issue 88, March 2016.
 International Student Media Symposium
March 31 – April 1 @ the Ukrainian Catholic University (35A Khutorivka St.)
 
The Ukrainian Catholic University (UCU)’s School of Journalism and Media Communications invites you to take part in the 3rd annual International Student Media Symposium (SMS) to be held in the city on March 31 – April 1. This year’s theme is “Media in the Conflict Area: Changes & Challenges”. The SMS is an academic platform for the exchange of ideas, projects, and results of media research among young scholars, journalists, and leading media experts from Ukraine and abroad. This year’s event at UCU’s School of Journalism will feature a selection of applicants’ works, keynote speakers, roundtables, workshops, and presentations of research projects. In addition, there will be two panels: one on the SMS’s theme of Media in the Conflict Area; and another on the Visual Discourse of Conflicts. Some of the topics expected to be covered include:
 
Challenges for media during real/information warfare
Professional standards for journalists in hotspots 
Covering conflicts: content and its verification
Ways to debunk propaganda, manipulation, and hate speech in media
War/conflict storytelling: glorification, taboos, moral, and ethical dilemmas
International best practices for covering conflict
Media literacy and education in the context of information warfare: the new focus
 
For more information, please visit: http://hournalism.ucu.edu.ua.
 
Міжнародний симпозіум студентських ЗМІ 
31 березня - 1 квітня Український католицький університет (вул. Хуторівка, 35A)
 
Школа журналістики та медіа комунікацій українського католицького університету (УКУ) запрошує всіх охочих взяти участь у 3 щорічному Міжнародному студентському медіа-симпозіумі (СМС), який пройде 31 березня - 1 квітня цього року. Темою симпозіуму є "Медіа в зоні конфлікту: Зміни та виклики". Симпозіум є академічною платформою для обміну ідеями, проектами і результатами досліджень серед молодих вчених, журналістів, а також провідних експертів засобів масової інформації з України та поза її межами. У цьогорічному заході школи журналістики УКУ будуть представлені подані роботи, виступи основних доповідачів, круглі столи, семінари та презентації дослідницьких проектів. Крім того, будуть дві дискусійні панелі: одна на основну тему симпозіуму "Медіа в зоні конфлікту"; та інша - "Візуальний дискурс конфліктів". Деякі з тем, які очікуються для обговорення:
 
• Виклики перед ЗМІ в час реальної/інформаційної війни
• Професійні стандарти для журналістів у гарячих точках
• Освітлення конфліктів: зміст і його верифікація
• Шляхи розвінчання пропаганди, маніпуляцій і розпалювання ненависті у засобах масової інформації
• Розповідь про війну/конфлікт: прославлення, табу, моральні та етичні дилеми
• Найкращі міжнародні практики освітлення конфліктів
• Грамотність засобів масової інформації і освіта в контексті інформаційної війни: новий фокус
 
Для отримання додаткової інформації відвідайте: http://hournalism.ucu.edu.ua.