XXII International Publishers’ Forum in Lviv

  • XXII  International Publishers’ Forum in Lviv
Issue 81, July 2015.

XXII  International Publishers’ Forum in Lviv

September 9 – 13 in several locations:

Pototsky Palace Square (15 Kopernika St.), Art Palace Square (17 Kopernika St.), Lviv National University Square (1 Universitetska St.), and in City Centre on Svobody Ave.

This year’s national book fair and exhibition – the International Publishers’ Forum – will bring together over 250 publishing houses as well as over 100 writers from all over the world to present their latest books and promote masterpieces of classical literature. This year for the first time, to Lviv will come  writers from Zimbabwe, China, Egypt,  in addition to  constant visitors of the event – authors from Belarus, Russia, Brazil, Estonia, Latvia, Netherlands, Germany, Poland, Serbia, France, Finland, Israel and others.

 This year the Book Forum will showcase six thematic areas: historical truth; women’s issues; men’s club; culinary; comprehensive school; and children’s playground. The festival’s main theme this year is “Culture vs. Propaganda”.

Within Publisher’s Forum in addition to enormous book fair, will take place several traditional literary projects – XI “Young Republic of Poets”, IX “Non-stop night of poetry and music”, III “Poetic train” and others. Also within Festival’s program will take place new cultural initiatives –Presentation of  joint art-project by Yuriy Andrukhovych and band Karbido “Atlas Estremo” as well as “Week of Modern Ukrainian drama” in association with creative unit “Drabyna”.

Special attention is expected to be drawn to the awarding ceremony of “The best Book of 2015” and XIV ‘Festival of children’s reading “Knigomania”. This year Book forum will showcase six thematic areas : “Historical true”, “Women issues”, “Men’s club”, “Culinary”, “Comprehensive school” and “Children playground”.

Also forum’s program will feature series of events dedicated to promotion of reading – “X Lviv International literary festival”, “VI Library Forum” as well as charity initiative for the elderly people promoting “Enjoying reading”.

More information about the Publisher’s Forum can be found at: www.bookforum.ua.

XXII Міжнародний Форум видавців у Львові

09-13 вересня, 2015,

Місце проведення: подвір’я палацу Потоцьких (вул. Коперника, 15), площа Палацу мистецтв, (вул. Коперника, 17), площа перед ЛНУ (вул. Університетська, 1), в центрі міста на проспекті Свободи.

Цього року Національний книжковий ярмарок-виставка, більш відомий як "Форум видавців", планує зібрати під своїми прапорами понад 250 видавництв, і понад 100 письменників з різних країн, які представлятимуть нові книги широкому загалу, а також шедеври класичної літератури. Цього року вперше до Львова приїдуть письменники із Зімбабве, Китаю і Єгипту, крім того постійні відвідувачі заходу - автори з Білорусі, Росії, Бразилії, Естонії, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сербії, Франції, Фінляндії, Ізраїлю та багатьох інших країн. Основною темою фестивалю буде "Культура проти пропаганди".

Поряд з форумом видавців проходитиме величезний книжковий ярмарок, в рамках якого відбудуться кілька традиційних літературних проектів - XI "Молода Республіка Поетів", IX "Нон-стоп ніч поезії і музики", III "Поетичний потяг" та інші.

Також у програмі фестивалю відбудеться презентація спільного арт-проекту Юрія Андруховича та групи Karbido під назвою "Atlas Estremo", а також "Тиждень сучасної української драми" спільно з творчим об’єднанням "Драбина".

Найцікавішою, як очікується, буде церемонія нагородження переможців конкурсу "Найкраща книга 2015 року» та XIV Фестиваль дитячого читання "Книгоманія". Цього року на Форумі будуть представлені шість тематичних областей: "Історична істина", "Жіночі проблеми", "Чоловічий клуб", "Кулінарія", "Загальноосвітня школа" і "Дитячий майданчик".

Також програма Форуму включатиме низку заходів, присвячених популяризації читання - "Х Львівський Міжнародний літературний фестиваль", "VI Бібліотечний форум", а також благодійна ініціатива для літніх людей "Радість читання".

 Усю докладну інформацію про Форум видавців можна знайти на www.bookforum.ua

�відатись більше про подію на сторінці www.aqualviv.com.ua