Lviv Outsourcing Forum

Issue 77, March 2015.

Lviv Outsourcing Forum

March 28th @ Lviv’s Premiere Hotel Dnister (6 Mateika St.)

One of the most important conferences in Ukraine’s outsourcing industry – the Lviv Outsourcing forum – will be held on March 28th at the prestigious Hotel Dnister. This annual conference always attracts the most active people in Ukraine’s outsourcing industry and serves as a platform to share experiences and discuss pressing issues. Past participants have noted an increase in the number of employees in their companies, agreements on M&A, improvements in their own organizational structures, and creation or improvement of their companies’ development strategies.

This year’s forum will attract over 250 participants who will tackle topics in three overarching areas: Outsourcing Business will discuss business expansion, opening foreign branches, and strategy-building in a time of war; Small-Medium Outsourcing will cover legal aspects in the international environment, costs, and the legal relationship between company and employees; and Management in Outsourcing will tackle human resources in information technology, forming cadres, and training centres.

For more detailed information, or to register for the forum, please visit http://liof.org or call (095) 530-6070.

 

Львівський форум аутсорсингу 

28 березня. готель Дністеор (вул. Матейка, 6)

Одна з найважливіших подій в індустрії аутсорсингу в Україні - Львівський форум аутсорсингу відбудеться 28 березня в престижному готелі "Дністер". Цей щорічний форум завжди збирає найбільш активних людей галузі і служить платформою для обміну досвідом та обговорення актуальних питань. Ті, хто брали участь у форумі раніше, відзначили збільшення числа співробітників своїх компаній, кількості ділових угод, поліпшення власних організаційних структур, а також створення або поліпшення стратегій розвитку компаній.

Цього року на форум зберуться понад 250 учасників, які обговорюватимуть теми у трьох головних сферах: "Аутсорсинг як бізнес" - розширення бізнесу, відкриття іноземних філій і створення стратегії у воєнний час; "Малий і середній аутсорсинг" - правові аспекти в міжнародному середовищі, витрати і правові відносини між компанією і співробітниками; і "Менеджмент в аутсорсингу" - кадрові ресурси в галузі інформаційних технологій, формування кадрів і навчальних центрів.

Щоб отримати детальну інформацію, або зареєструватися на форумі, відвідайте http://liof.org або зателефонуйте (095) 530-6070.