Historical Portraits on Display

Issue 52, December 2012.

 Historical Portraits on Display

December 4-30, 2012, Palazzo Bandinelli (2 Rynok Square)

Starting from December 4th 2012, Palazzo Bandinelli as a part of the Lviv Historical Museum will host the International Exhibition “Portraits of the Rulers and Magnates of the Grand Duchy of Lithuania from Museums in Ukraine“.
The exhibit featuring Lithuanian history, culture and iconography will showcase 86 portraits of Lithuanian and Polish rulers and their wives, magnates and high-ranking state officials and their families, and of Church dignitaries painted during the 16th–19th centuries by local and renowned foreign artists. There are 20 portraits of women, 62 images of men, and 4 portraits of children. Until now, most of these portraits have been kept in museum storage rooms and have not been on display. Only some of them have been described in scholarly literature. Thus this exhibition provides a rare opportunity for those interested in Lithuanian culture and history to discover a previously little known important collection of art related to Lithuania that is now preserved in the museums of Lviv and Lutsk. This collection was formed and is kept in the historic Ukrainian regions of Halych and Volhynia, a large portion of which belonged to the Grand Duchy of Lithuania from the 14th–early 15th centuries until the Union of Lublin of 1569, and later (until the very end of the 18th century) to the Kingdom of Poland – that is, it was an integral part of the Polish-Lithuanian Commonwealth.


Виставка історичних портретів

4-30 грудня 2012 р., Палац Бандінеллі (пл. Ринок, 2)

У палаці Бандінеллі, що є частиною Львівського історичного музею, 4 грудня 2012 р. відкрилась міжнародна виставка «Портрети правителів і магнатів великого князівства литовського з музеїв України».
На цій виставці, присвяченій литовської історії, культурі та іконографії будуть представлені 86 портретів правителів Литви й Польщі та їх дружин, магнатів і високих державних чиновників і членів їх сімей, а також служителів церкви, намальованих в 16-19 ст. місцевими та відомими зарубіжними художниками. Серед них - 20 жіночих портретів, 62 чоловічі і 4 дитячі. Досі більшість з цих портретів зберігалась в запасниках музеїв і не виставлялась на загальний огляд. Лиш деякі з них були описані у спеціальній науковій літературі. Таким чином, ця виставка дає рідкісну можливість усім, хто цікавиться литовською культурою та історією, побачити раніше маловідомі твори мистецтва, пов'язані з Литвою, які нині зберігаються в музеях Львова та Луцька. Усі ці портрети були створені й перебувають в історичних українських областях Галичі й Волині, більша частина території яких належала до Великого князівства литовського з 14 - початку 15 ст. аж до Люблінської унії 1569 року і пізніше (до кінця 18-го ст.) до королівства Польського.