“Hooligan Confession”

  • “Hooligan Confession”
Issue 51, November 2012.

Hooligan Confession”
Lviv Opera and Ballet Theatre (28, Svobody ave.)
Beginning: 19.00

Musical-poetic performance “Hooligan. Confession”, dedicated to poet Sergey Yesenin, will be presented at the Lviv Opera and Ballet Theatre named after S. Krushelnytska on December 4th 2012. Sergey Bezrukov is the director, the composer and the main actor of the performance. According to the actor’s official site, it not just a musical-poetic composition, it is a mystery-performance, a play about the life of the great poet Sergey Yesenin, composed by using his verses and songs.
The basis for the performance is the musical album of the same name, which was presented during an evening with Sergey Bezrukov at the theater named after Komissarzhevskaya in Petersburg in November of 2008.
The official premiere of the performance “Hooligan. Confession” took place in April 2009. In November 2011, Sergey Bezrukov was awarded with a “Gold Hero” at the 9th Russian Theatrical Forum for Yesenin’s role in a “Chamber performance and a monodrama”.

Ticket prices: 150-1300 UAH
For ticket booking please call: (032) 253-05-35 or (067) 181-51-01


"Хуліган. Сповідь"
Львівський театр опери та балету (пр. Свободи, 28).
Початок о 19:00

Музично-поетичний спектакль “Хуліган.Сповідь", присвячений особистості поета Сергія Єсеніна, режисером, композитором і головною дійовою особою якого став Сергій Безруков, буде представлений у Львівському театрі опери та балету імені С. Крушельницької 4 грудня 2012 р. Як повідомляє офіційний сайт актора, це не лише музично-поетична композиція, це спектакль-містерія про життя великого поета Сергія Єсеніна, створений на основі його віршів і пісень.
Основою спектаклю послужив музичний альбом з такою ж назвою, вперше виставлений на творчому вечорі Сергія Безрукова у театрі ім. Коміссаржевської в Петербурзі в листопаді 2008 року. Офіційна прем'єра вистави “Хуліган.Сповідь", відбулась у квітні 2009 року, а в листопаді 2011 року Сергій Безруков був удостоєний звання "Золотий герой" на дев'ятому всеросійському театральному форумі за роль Єсеніна в номінації «Камерні вистави і монодрама".

Вартість квитків: 150-1300 грн
Щоб забронювати квитки звертайтесь за телефоном (032) 253-05-35 або (067) 181-51-01