THE SPRING BUSINESS FORUM

  • THE SPRING BUSINESS FORUM
Issue 45, April 2012.

26-27 April 2012
Conference hall of stadium ‘Arena Lviv’ (123 Stryiska Street, Lviv)

Representatives of Lviv city authorities, senior managers of major international and Ukrainian banks, investment and consulting companies, leading business schools, as well as companies operating in the information technology, production and manufacturing, retail and distribution, and property sectors are expected to participate in this event. 
Issues to be discussed include real estate and the RE development market, the financial and bank sectors of Ukraine, analysis of the Ukrainian economy’s infrastructure, including sources of financing, and prioritization of investment in Ukraine.

Another goal is to address the investment perspectives in the eight regions of Western Ukraine: Volyn, Zakarpattya, Lviv, Ivano-Frankivsk, Rivne, Ternopil, Hmelnytsk, and Chernivtsi.
Speakers and moderators of the present years event will include Ivan Kulichenko (President of ACU, Dnipropetrovsk City Mayor), Janin Jaruzelski (Director of regional mission of the USAID in Ukraine), Bohdan Havrylyshyn (Honoured Scientist of Ukraine, Economist, Ukrainian public figure and patron), and Jorge Zukoski (President of American  Chamber  of Commerce in Ukraine).

Also, Iryna Zapatrina (Chairman of the Board of Ukrainian Public-Private Partnership Development Center), Olena Voloshyna (IFC Country Manager in Ukraine), Alan Piper (Head of project "Development of public-private partnership in Ukraine", USAID), Oleksiy Kucherenko (Minister of housing and utilities infrastructure (2007-2010).
Also, Hannes Maurer (Commercial Attache of Austrian Embassy in Ukraine), Кakha Bendukidze (Minister of Economy in Georgia 2004), Grzegorz Kolodko (Vice Prime Minister and Minister of Finance in Poland (1994-1997)), Robert Kviatkovski (Director of business development in Warsaw Stock Exchange) and others.
For more detailed information about the agenda and participants please visit www.dilovyy-forum.com.ua
 

ВЕСНЯНИЙ ДІЛОВИЙ ФОРУМ
26-27 квітня 2012
Конференц-зал стадіону «Арена Львів» (вул. Стрийська, 123)

Представники львівської влади, старші менеджери міжнародних та українських банків, інвестиційних та консалтингових фірм, провідні бізнес-школи, а також компанії, що працюють у галузі інформаційних технологій та виробництва, роздрібної торгівлі та дистрибуції, нерухомості візьмуть участь у цьому форумі.
Зокрема, будуть обговорюватись питання розвитку ринку нерухомості, фінансового й банківського секторів України, аналіз інфраструктури української економіки, джерел фінансування, визначення пріоритетів інвестицій в Україні.
Також буде приділена увага перспективам розвитку інвестування в Західній Україні: у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Серед ведучих і доповідачів на цьогорічному форумі будуть, зокрема, Іван Куличенко (президент АМУ, міський голова Дніпропетровська), Дженін Ярузельскі (директор регіональної місії USAID в Україні.), Богдан Гврилишин (заслужений діяч науки України, економіст, громадський діяч і меценат) і Хорхе Зукоскі (президент американської торгової палати), Ірина Запатріна (голова ради директорів українського центру розвитку публічно-приватного партнерства), Олена Волошина (IFC менеджер в Україні), Алан Пайпер (керівник проекту «Розвиток публічно-приватного партнерства в Україні», USAID), Олексій Кучеренко (міністр ЖКГ України (2007-2010), Ханнес Маурер (тоговий аташе посольства Австрії в Україні), Каха Бендукідзе (міністр економіки Грузії, 2004), Ґжеґож Колодко (віце-премєрміністр і міністр фінансів Польщі (1994-1997), Роберт Квятковскі (директор ділового розвитку Варшавської біржі) та інші.

За детальною інформацією про форум та його учасників заходьте на www.dilovyy-forum.com.ua