Okimono: for the first time in Eastern Europe, Exhibition of Japanese sculpture, September 17—November 9, Pototsky Palace (Kopernika Str,15)

  • Okimono: for the first time in Eastern Europe, Exhibition of Japanese sculpture,  September 17—November 9, Pototsky Palace (Kopernika Str,15)
Issue 27, September 2010.

Okimono: for the first time in Eastern Europe, Exhibition of Japanese sculpture,
September 17—November 9, Pototsky Palace (Kopernika Str,15)

This September Lviv’s National Art Gallery together with the Feldman Collection will present a rare autumn treat for fans of oriental art: an exhibition of exquisite Japanese carvings and sculptures. For more than a month Pototsky Palace will host some of the most striking pieces from Olexander Feldman’s collection, which features a total of 220 okimono items. Collection gems include the works of Udagawa Kazuo, Ishikawa Komei, Morino Korin, Asahi Mejdo and other outstanding representatives of the Tokyo carving school of the late 19th and the early 20th centuries. British experts have rated this collection as among the best in Europe today.

For further information please contact Viktor Sobiyansky on +38050 267-47-83 or viktorsobi@ukr.net

 

Окімоно: виставка японської скульптури, 17 вересня—9 листопада, Палац Потоцьких
(вул. Коперника, 15)

У вересні львівська національна галерея мистецтв спільно з Колекцією Фельдмана представляють рідкісну нагоду для поціновувачів орієнтального мистецтва: виставку вишуканих японських фігурок та скульптур. Протягом місяця в Палаці Потоцьких можна буде побачити зблизька найкращі взірці колекції Фельдмана, яка налічує 220 фігурок зі слонової кості та інших матеріалів. Серед перлин колекції роботи таких майстрів, як Удагава Кадзуо, Ішікава Комеі, Моріно Корін, Асахі Медждо та інших видатних представників токійської школи різьбярства кінця 19-го – початку 20-го століття. За рейтингом британських експертів це одна з найкращих колекцій Європи наших днів. 

За детальнішою інформацією звертайтесь до Віктора Собіванського за тел. +38050-2674783 або на viktorsobi@ukr.net