Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner

 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 • Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
Issue 129, December 2019.
Malskyy Family Foundation Charity Gala Dinner
 
On November 29th Lviv’s Bankhotel played host for the charity evening organized by Dr. Andriana Malska, inspirer and founder of the “Malskyy Family Foundation”. The event featured presentation of educational project of newly created foundation, all set to support internship program of medical students, members of local branch of UMSA (Ukrainian Medical Students’ Association) abroad. 
 “Last year I found out about UMSA, when I got acquainted with representative of local branch Mr. Andriy Pylypets who asked me to become mentor at case conference with New England Medical Journal. Seeing eyes of young and aspiring students filled with desire for knowledge, made me care a lot!” – commented Andriana Malska. 
«UMSA Lviv is local branch of “Ukrainian Medical Students’ Association” (UMSA) – massive unity of medical students in Ukraine. Main values of UMSA are high-quality medical education, open level of possibilities for students, advocation of their rights, constant personal and professional development. UMSA is rightful member of International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA), which is comprised of over 130 countries-members. From now on as part of life of UMSA comes professional and scientific exchanges for medical students in numerous countries of the world. Each year about 130 students from all over Ukraine, including 15 from UMSA Lviv, participate in internship programs in world’s best clinics, bringing back and implementing in life in Ukraine valuable experience.  Students are selected to participate in exchange programs, they get accommodation and one-time nutrition in one or another country, while the trip, entry fee and other expenses they must pay out themselves. Unfortunately, not everyone is able to cover such expenses, and often students refuse to participate in exchange programs. That is why I decided to create foundation, which will be able to provide scholarships for the exchange programs. As experience that students will get is vitally important for shaping of  mindset of Ukraine’s future doctors» - said Andriana Malska.
This year internship was granted to 25 students, who got paid 250EURO of entry fee to become member of UMSA to be able to participate in exchange programs. .
If you wish to find out more about project and every student in particular, make a donation and pay for airplane ticket or provide anonymous or name scholarship, you can visit www.malskyyfoundation.com
We are very thankful toeveryone, who attended charitable event and gladly supported our initiative, as investment in education is undoubtedly investment in the future! 
 
Благодійний вечір Фундації родини Мальських
 
ГО «Фундація родини Мальських», засновницею якої є Андріана Мальська, організувала 29 листопада у Bankhotel благодійний вечір у колі однодумців, на якому презентувала освітній проект новоствореної фундації в підтримку програми стажування студентів-медиків, членів Львівської філії UMSA (Українська Медична Студентська Асоціація) закордоном.
 «Моє знайомство із UMSA почалося рік тому, коли до мене звернувся попередній представник львівського відділення Андрій Пилипець, із проханням бути ментором на розборах клінічних випадків із New England Medical Journal. Прагнучі до знань очі молодих та кмітливих студентів не могли залишити мене байдужою!
UMSA Lviv – це представництво «Української медичної студентської асоціації» (UMSA) у Львові – наймаштабнішого об’єднання студентів-медиків в Україні. Основними цінностями UMSA є якісна медична освіта, рівність можливостей для студентів та адвокація їх прав, постійний як особистісний, так і професійний розвиток. UMSA є повноправним членом Міжнародної федерації медичних студентських асоціацій (IFMSA), до складу якої входять понад 130 країн-членів. Відтак, невід’ємною частиною життя UMSA є професійні та наукові стажування для студентів-медиків у безліч різних країн світу. Щороку близько 130 студентів з усієї країни, з них близько 15 з UMSA Lviv, стажуються в кращих клініках світу, щоб привезти та реалізувати здобутий досвід в Україні. Студенти проходять відбір на стажування, їм надається проживання та одноразове харчування в тій чи іншій країні, а дорогу, вступний внесок та супутні витрати вони повинні оплатити самостійно. На жаль, навіть за умови проходження на стажування не усі в змозі покрити такі витрати самотужки, тому часто студенти змушені відмовлятися від стажування. Відтак я вирішила створити фонд, на меті якого було б надавати стипендії на такі стажування, адже досвід який вони здобудуть там є вкрай необхідним для зміни світогляду майбутніх лікарів України.
Цього року на стажування пройшло 25 студентів, ми плануємо оплатити усім їм 250 євро вступного внеску в асоціацію, необхідного для проходження стажування. Також з метою підтримки було створено вебсайт фундації www.malskyyfoundation.com, де знаходиться коротка інформація про кожного студента, відтак бажаючі зможуть надати іменну чи анонімну стипендію та оплатити авіаквиток.
Ми дуже вдячні і раді, що всі, хто відвідав благочинний вечір настільки охоче долучилися до нашої ініціативи, адже інвестиції в освіту – це інвестиції в майбутнє!