Spring Business Forum 2019

 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
 • Spring Business Forum 2019
Issue 123, May 2019.
Spring Business Forum 2019
 
Lviv held its annual Spring Business Forum from 11-12 April. This year’s topic, ‘Ukraine in 2019: A new period of uncertainty, or new possibilities’, tackled issues like Ukrainian economic development through export studies, a qualitative analysis of business in Ukraine, and establishing cooperation between entrepreneurs, foreign investors, and political authorities from across Ukraine. Representatives from leading banks, successful entrepreneurs, foreign financial and investment firms looking to begin business projects in Ukraine, and local authorities, including Lviv Region governor Oleh Synyutka were in attendance. The interesting list of speakers included Danish Business Association president Lars Vestbjerg, SoftServe president Taras Kitsmey, Kredobank chairman Grzegorz Szatkowski, Mukko chairman Mykola Kmit, and Dragon Capital chief economist Olena Bilan. HD Partners Legal Company managing partner Volodomyr Glaschenkov opened the forum with a welcome speech, while delegates closed the event with a business-breakfast at Lviv’s Citadel Restaurant on 12 April. 
 
Весняний бізнес-форум 2019
 
Щорічний весняний бізнес-форум у Львові відбувся 11-12 квітня. Цього року його темою була "Україна у 2019 році: новий період невизначеності чи нові можливості". У його програмі, зокрема, були такі питання, як український економічний розвиток через експортні дослідження, якісний аналіз бізнесу в Україні та налагодження співпраці між підприємцями, іноземними інвесторами та органами влади України. У заході взяли участь успішні підприємці, представники провідних банків, іноземних фінансових та інвестиційних фірм, які прагнуть розпочати бізнес-проекти в Україні, та місцевих органів влади, зокрема губернатор Львівської області Олег Синютка. Серед доповідачів, зокрема, були президент данської бізнес-соціації Ларс Вестб'єрг, президент SoftServe Тарас Кіцмей, голова Кредобанку Гжегож Шатковскі, президент компанії Mukko Микола Кміт і головний економіст Dragon Capital Олена Білан. Керуючий партнер юридичної компанії HD Partners Володимир Глащенков відкрив форум вітальним словом, а завершився захід бізнес-сніданком 12 квітня у ресторані "Цитадель".