Rotary Saving Children’s lives in Lviv

  • Rotary Saving Children’s lives in Lviv
  • Rotary Saving Children’s lives in Lviv
  • Rotary Saving Children’s lives in Lviv
  • Rotary Saving Children’s lives in Lviv
Issue 114, July 2018.
Rotary Saving Children’s lives in Lviv
 
On 26 June 2018 Lviv International Rotary club held Global Grant Donation Ceremony of diagnostic system Vivid IQ to the children’s hospital “Ohmatdyt” within the framework of the charity project “Save children’s lives”.
Project was initiated by Andriana Malska, Assistant Professor of Department of propaedeutic of pediatrics and medical genetics of Lviv national medical university of Danylo Halytskyy. It is another great example of cooperation between the department and the hospital. Project lasted over 2 years. Rotary clubs all over the world teamed up to help save lives of newborns in Lviv by donating for modern equipment that helps diagnose congenital heart defects, including critical ones that have to be operated during the first days of child’s life.
According to the regional children’s cardiologist Dr. Olga Kuryliak every year in Lviv region are born approx. 30 000 children and 250-280 of them have congenital heart defects.
This device is extremely needed. Until now diagnosis has been conducted by a device without Doppler without which it is impossible to observe blood flow. The device will be used in neonatal intensive care, where all children from Lviv region with suspicion of congenital heart defect are referred. Even on the day of donation 3 kids with critical heart defects were born. They were diagnosed with new device and the same day they were referred to specialised center in Kyiv for surgery.
The project was initiated under the presidency of Lars Vestbjerg with active support from James Joeriman, Paul Vanderhoven and his wife Oksana Boboshko-Vanderhoeven, who organized charity concert by inviting famous opera singer Oksana Krovytska and fundraised $12 000. Project was completed under direction of current president Dmytro Symovonyk. It is also important to mention about the support and involvement in fundraising of parents who faced the problem of congenital heart defects themselves. They also received Paul Harris award – highest Rotary recognition.
The ceremony was attended by Lviv philanthropists, in particular by president of Lviv International Rotary club Dmytro Symovonyk, President of Danish Business Association Lars Vestbjerg, who presented the Paul Harris awards of Rotary International Foundation.
 
Ротарі –клуб на порятунку життя новонародженних
 
Львівський Міжнародний Ротарі-клуб 26 червня провів офіційну церемонію передачі ультразвукової діагностичної системи Vivid IQ. дитячій лікарні "Охматдит" в рамках проекту "Збережімо життя дітей". 


За ініціативою Андріани Мальської, асистента кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького - ще один чудовий приклад співпраці кафедри та лікарні. Проект тривав трохи більш ніж 2 роки. Ротарі-клуби по всьому світу об'єдналися, щоб допомогти рятувати життя новонароджених у Львові, пожертвувавши кошти на сучасне медичне обладнання, за допомогою якого можна діагностувати складні вроджені вади серця, зокрема критичні, які необхідно оперувати протягом перших днів життя дитини. 

Зі слів обласного дитячого кардіолога - Куриляк Ольги Борисівни щороку у Львівській області народжується близько 30 000 дітей і близько 250-280 із них мають вроджені вади серця.
Цей апарат є надзвичайно потрібним, до цього діагностика проводилась апаратом без допплера, без якого неможливо оцінити кровоплин. Апарат буде використовуватись на базі реанімації новонароджених, куди скеровуються усі діти із Львівської області із підозрою на вроджену ваду серця. Навіть у день, коли було подаровано апарат народилося 3 дитини із критичними вадами серця, які були діагностовані вже новим апаратом і які вже вночі були скеровані на хірургічне лікування в спеціалізований центр у місті Києві.

Проект було розпочато за президенства датчанина Ларса Вєстберга, за активної підтримки James Joeriman, Paul Vandеrhoven та його дружини Оксани Бобошко-Вандерговен, які організували благочинний концерт запросивши оперну співачку п. Оксану Кровицьку, яка безкоштовно заспівала у філармонії і на якому було зібрано 12000 доларів. Проект було завершено під керівництвом теперішнього президента Дмитра Симовоника.
Важливо зазначити, що до збору коштів також долучились в батьки, які у свій час самі стикнулись із проблемою вродженої вади серця у власної дитини і також отримали нагороду Пола Гаррісона- найвижчу ротарійську нагороду.
У церемонії взяли участь львівські достойники, зокрема, президент Львівського Ротарі-клубу Дмитро Симовоник та президент Датської бізнес-асоціації Ларс Вестб'єрг, який вручив нагороди Пола Харріса від Фонду Ротарі Інтернешнал.