Project “50”

 • Project “50”
 • Project “50”
 • Project “50”
 • Project “50”
 • Project “50”
 • Project “50”
 • Project “50”
 • Project “50”
 • Project “50”
 • Project “50”
 • Project “50”
Issue 62, November 2013.

Project “50”

The art project “50”, featuring Western Ukrainian contemporary art and featuring works from 50 perspective artists, was on exhibition at Lviv’s Lubomyrski Palace from October 4 – November 4. The artwork showcased various genres, techniques, creative ideas and presented art lovers with the unique opportunity to get acquainted with modern trends in Ukrainian art. Featured artists in the display included: Oleh Perkovskyi, Andriy Stegura, Vadym Harabaryuk, Oksana Mann, Volodymyr Kostyrko,  Katya Ivanova,  Sasha Pes,  Sergiy Radkovych,  Ruslan Tremba, Stas Turina,  Vyacheslav Polyakov, and others.

Проект "50"

Виставка мистецького проекту «50» пройшла у львівському палаці Любомирських з 4 жовтня до 4 листопада 2013 р. На ній були представлені 50 робіт різних жанрів, виконаних у різних техніках та з різними ідеями сучасних перспективних західноукраїнських митців. Відвідувачі мали нагоду ознайомитися з сучасними тенденціями українського мистецтва. Серед учасників виставки були зокрема такі художники, як Олег Перковський, Андрій Стегура, Вадим Гарабарюк, Оксана Манн, Володимир Костирко, Катя Іванова, Саша Пес, Сергій Радкович, Руслан Тремба, Стас Туріна, В'ячеслав Поляков та інші.