ХII International Economic Forum

  • ХII International Economic Forum
  • ХII International Economic Forum
  • ХII International Economic Forum
  • ХII International Economic Forum
  • ХII International Economic Forum
  • ХII International Economic Forum
  • ХII International Economic Forum
  • ХII International Economic Forum
Issue 51, November 2012.

ХII International Economic Forum

On October 12th 2012, the ”Arena Lviv” stadium conference hall hosted the ХII International Economic Forum 'Strategy. Investment. Co-operation'. During the Forum important issues were discussed, such as: energy efficiency and resource conservation, new strategies and programs in the field of inter-regional and cross-border cooperation, including the development and modernization of infrastructure and transport corridors, increasing competitiveness and diversifying regional economies, the major trends of the global food market, as well as problems and prospects of Ukrainian agricultural business.
Among the speakers of the event were, Mykhailo Kostyuk, Head of Lviv Regional State Administration, Guntis Ulmanis, Former President of Latvia, Morgan Williams, President/CEO, U.S.-Ukraine Business Council, Mark Charles Laird, Chairman, Board of Directors, Board of Investors, Agromark UK, Anna Polak-Kocinska, Vice President of the Polish Agency of Investment and Information, Jaroslaw Beldowski, Vice President of the Bank Gospodarstwa Krajowego, Miroslaw Karapyta, Marshal of the Podkarpackie Voivodeship, co-chairmen of the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce (PUIG), Jacek Piechota and Oleksandr Shlapak, and many others.


ХІІ міжнародний економічний форум

У конференц-залі нового львівського стадіону "Арена Львів" 12 жовтня 2012 р. відбувся ХII Міжнародний економічний форум «Стратегії. Інвестиції. Співпраця". У ході форуму обговорювалися питання енергоефективності та ресурсозбереження, нових стратегій і програм в області міжрегіонального та прикордонного співробітництва, в тому числі розвиток і модернізація інфраструктури й транспортних коридорів, підвищення конкурентоспроможності та диверсифікації напрямків розвитку регіональної економіки, основні тенденції світового ринку продуктів харчування, а також проблеми і перспективи українського аграрного бізнесу.
Серед доповідачів заходу були Михайло Костюк, голова Львівської обласної державної адміністрації, Гунтіс Улманіс, колишній президент Латвії, Морган Вільямс, президент / генеральний директор, американсько-укранської ділової ради, Марк Чарльз Лейрд, голова ради директорів, ради інвесторів, Agromark UK, Ганна Поляк-Коціньська, віце-президент Польського агентства з інвестицій та інформації, Ярослав Бельдовскі, віце-президент Банку національної економіки, Мирослав Карапита, маршал Підкарпатського воєводства Польщі, співголови польсько-української торгової палати Яцек Пєхота та Олександр Шлапак, співголова польсько-української торгової палати (PUIG) та інші.