GARY BOWMAN’S GALLERY CELEBRATES ITS 1ST ANNIVERSARY

  • GARY BOWMAN’S GALLERY  CELEBRATES ITS 1ST ANNIVERSARY
  • (left to right) Gallery owner Gary Bowman, Boleslav Malinovski and Marcus Lonyon
  • GARY BOWMAN’S GALLERY  CELEBRATES ITS 1ST ANNIVERSARY
  • GARY BOWMAN’S GALLERY  CELEBRATES ITS 1ST ANNIVERSARY
  • GARY BOWMAN’S GALLERY  CELEBRATES ITS 1ST ANNIVERSARY
Issue 36, June 2011.

Gary Bowman’s Art Gallery celebrated its frst anniversary with a party launching their latest exhibition “The Polish School of Posters”. The Polish School of Posters combined painting aesthetics with the simple metaphor of the poster; developing linear quality and vibrant colors with personality, humor and fantasy. The exhibition, running until June 30, comprises 33 posters by grandees of Polish poster art Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Henryk Tomaszewski, Andrzej
Pagowski, Stasys Eidrigevicius, and Franciszek Starowieyski.

ПЕРША РІЧНИЦЯ ГАЛЕРЕЇ ГЕРІ БОУМЕНА
Мистецька галерея Гері Боумена відмітила свою першу річницю вечіркою разом з відкриттям виставки «Польська школа плакату». У цій мистецькій школі поєднуються художня естетика і простота метафор плакату; яскраві кольори і спрощені лінії з рисами гумору, фантазії і творчої особистості художника. На виставці, яка триватиме до 30 червня, представлені 33 роботи майстрів польського плакату: Романа Цєслєвіча, Яна Лєніца, Хенрика Томашевского, Анжея Паговского, Стасіса Ейдрігевічуса і Фрацішка Саровєйского.