Lviv artist has exhibit in New York

 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
 • Lviv artist has exhibit in New York
Issue 101, May 2017.
Lviv artist has exhibit in New York
 
Slava Salyuk, a Leopolitan artist and Lviv College of Technology graduate in fashion design, recently showcased her ‘Geography’ jewelry exhibit at the Ukrainian Institute of America in New York. The exhibit featured Salyuk’s intricate and ornate necklaces based on global motifs. An introspective journey through time, the artist takes the viewer on a path from Ukraine’s Carpathian Mountains, across the Arabian Peninsula, through the African Serengeti, to the jungles of South America. She explores the mystical relationships between the distinct cultures whose ethnic and spiritual paths have yet to cross – until now. The event was organised and curated by the institute’s art director, Walter Hoydysh, and ran from 18 March to 2 April.
Salyuk founded the ‘Sececcion’ fashion studio collective in Lviv in 1994 and regularly exhibits her creations at Lviv’s Iconart Contemporary Sacred Art Gallery. Her wearable designs are highly sought-after in Ukraine and abroad. She was first introduced to jewelry design by her father – Leopolitan poet, actor, artist, and jeweller Lyubart Lishcynskyi. Together they crafted unique interpretations based on hutsul-inspired zgarda. After his death in 1998, Salyuk developed her own voice and style by incorporating international motifs into Ukrainian designs.
Salyuk became interested in the similarity of women’s jewelry from different cultures and periods. She noticed, for example, that an 18th Century Ethiopian cross could easily be mistaken for a cross fabricated in Kyiv in the 13th Century, or that a Coptic cross might bear similar detailed motifs to those found on Hutsul-carved architectural detailing or decorative chests. These observations evolved into ‘Geography’ – a 3-year exploration in women’s ethnic motifs. For more information on the exhibition, please visit: https://www.slavasalyuk.com/en/.
 
Виставка львівської художниці в Нью-Йорку
 
Львівська художниця Слава Салюк, випускниця львівського технологічного коледжу за спеціальністю "дизайн одягу", недавно презентувала свою виставку прикрас під назвою "Географія" в Українському інституті Америки в Нью-Йорку. На виставці представлені складні й багаті намиста роботи Слави Салюк, з використанням світових мотивів. Створюючи інтроспективну подорож у часі, художниця проводить глядача шляхом від Українських Карпат, через Аравійський півострів, Африканську рівнину Серенгеті до джунглів Південної Америки. Вона досліджує містичні відносини між різними культурами, чиї етнічні та духовні шляхи ще не перетинались. Організатором і куратором заходу, що проходив з 18 березня по 2 квітня, був художній директор інституту Уолтер Гойдиш.
Слава Салюк заснувала театр-студію “Сецесія” з моделювання одягу й проведення показів у Львові ще в 1994 році і регулярно демонструє свої творіння у львівській галереї сучасного сакрального мистецтва "Іконарт". Її прикраси мають великий попит як в Україні, так і за кордоном. До їх виготовлення її залучив власний батько – львівський поет, актор, художник і ювелір Любарт Ліщинський. Разом вони створювали унікальні інтерпретації на теми традиційної гуцульської прикраси згарди. Після його смерті в 1998 році Слава змогла створити свій власний стиль, що включає міжнародні мотиви в українські проекти.
 Художницю зацікавила схожість жіночих прикрас з різних культур і епох. Вона зауважила, що, наприклад, ефіопський хрест 18 століття був дуже подібний до хреста, виготовленого в Києві в 13 столітті, або те, що на коптському хресті можуть бути мотиви, дуже подібні до тих, що оздоблюють гуцульські будівлі або декоративні скрині. Ці спостереження переросли у проект "Географія" – результат трирічних досліджень етнічних мотивів жіночих прикрас. Для отримання додаткової інформації про виставку відвідайте: https://www.slavasalyuk.com/en/.