Active sports

Paintball club “Balls”

Paintball club “Balls”
Tel.: + 38 067 4289436 / +38 093 7039725
website: www.balls.lviv.ua 
 

Aviation-sport club

Aviation-sport club
84, Levitskogo str., Lviv
Tel.: + 38 032-2750591 / + 38 032 2750723
 

Capoeira school

5, Les Kurbas str., Lviv
Tel: +38 (068) 842-47-77, (067) 861-30-80
www.lvivcapoeira.com 

Diving club “Nemo”

Diving club “Nemo”
30, Sh. Rustaveli str., Lviv
Tel.: + 38 0504305222/ +38 032-2754981
website: www.nemo-diving.com

 

Fighting sports club “Taekwondo”

123, Warshawska str., Lviv (premises of school №23)
Tel: (+38) 067 707 1919 8067 340 1126
www.taekwondolviv.in.ua 

Fighting sports club ”Boyovy hopak”

8/10, Stefanyka str., Lviv
Tel: +38 (032) 2984048
www.hopak.org.ua 

Paintball club “Extreme balls”

Paintball club “Extreme balls”
24, Gorbachevskogo str., Lviv
Tel.: + 38 066-7722221/ +38066-7722222

 

Paintball club “Chornohora”

Paintball club “Chornohora”

10, Glyboka str., Lviv
Tel.: + 38 032 2385740 / +38 067 7847190
 

Scuba diving club “Lev”

Scuba diving club  “Lev”
4, Stysa str., Lviv
Tel.: + 38 067-9969579
 

“Boyove aikido”

30, Rudnytskogo str., Lviv
Tel: (+38) 067 497-3721
Open: Mon.19:00 - 20:30, Wed. 18:30-20:00, Fri. 18.00-20.00
www.boyove-aikido.com.ua