Extravagant art of Maria Prymachenko

  • Extravagant art of Maria Prymachenko
Issue 126, September 2019.
Extravagant art of Maria Prymachenko
Till 20 October, at National Andrey Sheptytskyy Museum (42 Drahomanova str.,)
 
Delightful exhibition of magical animals, birds, and flowers will be held in Lviv during September 3 - October 20th.  Lviv’s National Andrey Sheptytskyy Museum  has opened a new art exhibition featuring 60 of Maria Prymachenko’s artistic works. 
Anyone who had at least once seen Maria Prymachenko works would instantly recognize her style. The fantastic world of Maria Prymachenko’s images is a unique artistic combination, a cultural phenomenon that mixes the traditions of folk art with personal talent and imagery. The external lyricism of artist’s works, which were opposed to the official soviet ideology, expresses a certain philosophical search of the artist. The surrealistic motifs of her art give a background to consider Maria Prymachenko to have a genius that not only lead the artist ahead of her time, but also created a separate reality – unbelievable, wonderful and incomprehensible.
Maria Prymachenko was born in Bolotnya, a village near Chernobyl (Kyiv), in 1909. As a young girl, she contracted polio, and this grave illness affected all her  life. 
At an early age she used to paint the interior of her home and of her neighbors. In 1936, Prymachenko was invited to join the experimental workshop of the Museum of Ukrainian Fine Arts in Kyiv. She proved to be a prolific artist – becoming involved with drawing, embroidery, painting on ceramics. In 1936 she took part in an exhibition of folk art and won the first-class diploma. 
After her death in 1997, Prymachenko became one of the world's most known representatives of folk art, having created more than 5,000 paintings over the course of her life. Her name was also noted in the world art encyclopedia. Now, Leopolitans and guests of the city can see her works and learn about her life for themselves.  The beautiful works of Maria Prymachenko can be seen till October 20th. For more information please follow  the event www.facebook.com/art.xx.nml/posts/1086978908160343
 
Мистецтво Марії Примаченко
До 20 жовтня у Національному музеї ім. А. Шептицького (вул. Драгоманова, 42)
 
Чудова виставка зображень чарівних тварин, птахів та квітів пройде у Львові від 3 вересня до 20 жовтня. Львівський національний музей Андрія Шептицького відкрив нову художню виставку, на якій представлено 60 робіт Марії Примаченко.
Кожен, хто хоч раз бачив твори Марії Примаченко, миттєво впізнає її стиль. Фантастичний світ її образів - це унікальне мистецьке, культурне явище, що поєднує традиції народної творчості з особистим талантом та образністю. Зовнішній ліризм творів художниці, протилежний офіційній радянській ідеології, виражає певний філософський пошук. Сюрреалістичні мотиви її мистецтва дають передумови вважати Марію Примаченко генієм, який не тільки випереджує свій час, а й створює окрему реальність - неймовірну, чудову та незрозумілу.
Марія Примаченко народилася в с. Болотня, поблизу Чорнобиля у 1909 році. У дитинстві вона захворіла на поліомієліт, і ця тяжка хвороба вплинула на все її життя. У ранньому віці вона розмальовувала інтер'єри своєї хати і своїх сусідів. У 1936 році М. Примаченко була запрошена до експериментальної майстерні Музею українського образотворчого мистецтва в Києві. Вона виявилась плодовитою художницею - займалась малюванням, вишивкою, розписом кераміки. Того ж року вона брала участь у виставці народної творчості та отримала диплом першого класу.
Після її смерті в 1997 році Марія Примаченко стала однією з найвідоміших у світі представниць народної творчості, створивши за своє життя понад 5000 картин. Її ім’я також було відзначено у світовій художній енциклопедії. Тепер львів’яни та гості міста можуть побачити її твори та більше дізнатися про її життя. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.facebook.com/art.xx.nml/posts/1086978908160343