COLORFUL ART ON DISPLAY

  • COLORFUL ART ON DISPLAY
Issue 54, February 2013.

COLORFUL ART ON DISPLAY

February 13th until March 8
Lviv Art Gallery (3 Stefanika St,)

In Lviv Art Gallery will showcase an exhibition of prominent Ukrainian artist Mykola Hluschenko. Hluschenko was born in 1901 in Novomoskovsk, however at an early age Mykola moved to Yuzovka (now Donetsk) where he attended classes in drawing and became fond of the artwork of Repin and Vasilkivsky. After escaping a prisoner-of-war camp in Poland during World War I he made his way to Germany where his love for art brought him to the private studio of Hans Baluschek in Berlin. He soon entered the Berlin Academy of Art where he was influenced by the work of famous Swedish artist Anders Zorn. Critics who reviewed several of his paintings submitted to the Kasper Art Gallery in Berlin in 1924 noted Mykola Hlushchenko as a serious talent. In 1925 Mykola Hlushchenko moved to Paris where he became involved with French artistic movements. He exhibited in some of the most prestigious galleries in Paris, such as Salon d`Automne, Salon des Independants, and the Salon des Tuileries. In 1925, the artist designed the Soviet exhibition at the Lyon Fair. As chief artist of the USSR he took an active part in organizing the Soviet exhibits at expos held in Brussels, Milan, Paris and Marseille. From 1925 - 1936 Hlushchenko`s one-man shows were mounted in Paris, Berlin, Ostend, Milan, Stockholm, Rome as well as in the USA. In 1936, the artist moved to Moscow and in 1944 to Kyiv. In the 1960s, having come into close contact with new artistic trends on his trips abroad, he revitalized his paintings with expressive colors, and assumed a leading position among Ukrainian colorist painters. Hlushchenko's work was exhibited in Berlin (1924), Paris (five exhibits 1925–34), Milan (1927), Budapest (1930, 1932), Stockholm (1931), Rome (1933), Lviv (1934, 1935), Moscow (1943, 1959), Belgrade (1966, 1968), London (1966), Toronto (1967–9), and Kiev (over 10 exhibits). Leopolitans and guests of the city are welcome to enjoy the colorful art exhibition featuring over 30 creative works of the recognized artist. Hours: 10:00-17:00 / Closed: Mon. For more information, please call: 032) 272- 39- 48

ВИСТАВКА КАРТИН МИКОЛИ ГЛУЩЕНКА

з 13 лютого до 8 березня 
Львівська картинна галерея (вул. Стефаника, 3)

Микола Глущенко народився в 1901 році в Новомосковську, і в ранньому віці переїхав до Юзівки (нині Донецьк), де почав займатись малюванням і полюбив мистецтво Рєпіна і Васильківського. Після втечі з табору військовополонених на території Польщі під час першої світової війни він потрапив до Німеччини, де любов до мистецтва привела його в приватну студію Ганса Балушека в Берліні. Незабаром він вступив до Берлінської академії мистецтв, де захоплювався роботами відомого шведського художника Андерса Цорна. Микола Глущенко був відзначений критиками, які розглянули кілька його картин, представлених в мистецькій галереї Каспера в Берліні у 1924 році. У 1925 році Микола Глущенко переїхав до Парижа, де влився у французький художній рух. Його роботи виставлялися в найпрестижніших галереях Парижа, таких як Salon d`automne, Salon des Independants, і салон Тюїльрі. У 1925 році художник займався проектуванням радянської експозиції на ярмарку в Ліоні. Він також був головним художником радянських експозицій на виставках у Брюсселі, Мілані, Парижі та Марселі. В період з 1925 по 1936 рік Глущенко мав персональні виставки в Парижі, Берліні, Остенде, Мілані, Стокгольмі, Римі, а також у США. У 1936 році художник переїхав до Москви а в 1944 році до Києва. У 1960-х роках під час поїздок за кордон, він ознайомився з новими мистецькими тенденціями і відновив свій стиль малювання яскравими кольорами, і став займати провідну позицію серед українських художників-колористів. Роботи Глущенка були виставлені в Берліні (1924), Парижі (п'ять виставок 1925-34), Мілані (1927), Будапешті (1930, 1932), Стокгольмі (1931), Римі (1933), Львові (1934, 1935), Москві (1943, 1959), Белграді (1966, 1968), Лондоні (1966), Торонто (1967-1969) і Києві (понад 10 виставок). До уваги львів’яни та гостей міста будуть представлені понад 30 творчих робіт відомого художника. Години роботи: 10:00-17:00 / Понеділок – вихідний. Для отримання додаткової інформації телефонуйте за № (032) 272 - 39 - 48