Week of Contemporary Art 2012

  • Week of Contemporary Art 2012
Issue 48, July 2012.

Week of Contemporary Art 2012
August 30 - September 8, 2012, Art galleries, Museums and Streets across the city centre

From August 30th to September 8th, a “Week of Contemporary Art”—an extremely significant event in Ukraine’s contemporary artistic life, will take place in Lviv for the fifth time. Traditionally, this grand project will be held with the goal to promote and develop both Ukrainian and International contemporary art.
In 2008, the successful realization of the first “Week of Contemporary Art” was met with a resounding appreciation from the media and amongst artists, critics and participants alike, making it a must-attend event. This year’s “Week of Contemporary Art”, identifies itself as a project aimed at giving all artists the opportunity to demonstrate their creativity and talents. The “Week of Contemporary Art” will highlight the issues in the modern art world, it will also demonstrate new ways of development and a new artistic language of communication with society. A variety of artistic performances and installations, new media art and experimental electronic music, film shows and discussions, lectures and master classes are all included within the rich program for specialists and art lovers. The main theme for this year’s festival is “Uncertainty” which is expected to open up the floodgates in the minds of participating artists from across Ukraine and neighboring Poland.

For details please visit: www.dzyga.com.ua

Тиждень актуального мистецтва 2012
30 серпня - 8 вересня 2012 р., художні галереї, музеї та вулиці в центрі міста

Вже п’ятий рік поспіль у Львові відбудеться надзвичайно важлива подія в сучасному художньому житті України - «Тиждень сучасного мистецтва». Традиційно цей грандіозний проект проводиться з метою пропаганди та розвитку сучасного мистецтва України та зарубіжних країн.
У 2008 році успішна реалізація першого «Тижня актуального мистецтва" отримала багато відгуків з боку ЗМІ та серед художників, критиків і учасників, а захід отримав свій статус в календарі мистецьких подій. Цього року «Тиждень актуального мистецтва" визначає себе як проект, націлений на надання всім художникам можливості продемонструвати свої творчі здібності і таланти. На мистецьких заходах «Тижня" будуть висвітлені питання сучасного світового мистецтва, він також продемонструє нові шляхи розвитку нової художньої мови спілкування митця з суспільством. Різноманітність художніх перформансів та інсталяцій, мистецтва нових засобів та експериментальної електронної музики, кінопокази та дискусії, лекції та майстер-класи включені до насиченої програми як для фахівців так і любителів мистецтва. Цьогорічною темою фестивалю є "Невизначеність", яка безперечно відкриє шлюзи в свідомості учасників з усієї України та сусідньої Польщі.

Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.dzyga.com.ua