VII International Festival of Independent Cinematography “Kino Lev 2012”

  • VII International Festival of Independent Cinematography “Kino Lev 2012”
Issue 48, July 2012.

VII International Festival of Independent Cinematography “Kino Lev 2012”
August 22-26th 2012, Museum of Ideas’ yard “Bernanden Garden” (18 Valova St., Lviv)

The 7th Annual Festival “Kino Lev” will be held, providing all movie fans with a truly emotional and cultural feast. This year, “Kino Lev” will explore the concept: “Cinema as Propaganda” and accordingly the festival program will present film masterpieces by such world renowned filmmakers as Oleksandr Dovzhenko, Leni Riefenstahl, Anatoly Litvak and many others.

Traditionally during the festival, film screenings under the title: “The other view” will present the creative works of young filmmakers of Georgia. The main criteria for the film selection for the festival was to choose young filmmakers who has a strong independent view of world issues. A highlight of the festival will be will a retrospective film screening of works by one of the 20th century's greatest masters of cinema, Sergei Parajanov who in the 1960s made two masterpieces in a row: Tini Zabutykh Predkiv (Shadows of the Forgotten Ancestors) (1965) and Sayat Nova (1968). Both films established him as a phenomenon with no analogy in the art world.
Also the “KinoLev - 2012” retrospective program will feature screenings of films by Claude Chabrol, a French film director and a member of the French New Wave (nouvelle vague) group of filmmakers who first came to prominence at the end of the 1950s.
Additionally, the ”KinoLev - 2012” festival program will offer movie-goers lots of fun with various competitions, presentations, exhibitions and a special program for children ““KinoLevchik”, which will be held together with the Polish festival for Youth “Ale Kino!”.

For more detailed information, please visit: www.idem.org.ua or call: +38(032) 254-61-55

VII Міжнародний фестиваль незалежного кіно «КіноЛев 2012"
22-26 серпня 2012 р., Музей ідей, подвір’я "Бернарден Ґарден» (вул. Валова, 18)

Сьомий щорічний фестиваль "КіноЛев» знову надасть усім любителям кіно чудову нагоду ознайомитись із вибраними стрічками світового ігрового, анімаційного та документального кіно. Цього року темою фестивалю буде «Кіно як пропаганда" і, відповідно, в програмі фестивалю будуть представлені фільм таких всесвітньо відомих режисерів, як Олександр Довженко, Лені Ріфеншталь, Анатолій Литвак і багато інших.
Традиційно під час фестивалю в показах під назвою «Інший погляд» будуть представлені творчі роботи молодих кінематографістів Грузії. Основним критерієм відбору фільмів на фестиваль був вибір молодих кінематографістів, які мають сильний незалежний погляд на світові проблеми. Родзинкою фестивалю стане ретроспективний показ фільмів одного з найвидатніших майстрів кіно 20-го століття, Сергія Параджанова, який в 1960-х роках створив два шедеври: Тіні забутих предків (1965) і Саят-Нова (1968). Цими картинами він увійшов у світовий кінематограф, як явище, що не має аналогів в світі мистецтва.
Також у ретроспективній програмі кінофестивалю будуть представлені покази фільмів Клода Шаброля, французького кінорежисера, представника «Нової хвилі» (Nouvelle Vague), групи кінематографістів, яка вперше стала відомою наприкінці 1950-х років.
Крім того, у програмі фестивалю кіноглядачів чекають багато різних веселих конкурсів, презентацій, виставок і спеціальна програма для дітей," КіноЛевчик", яка буде проходити спільно з польськими фестивалем для молоді «Ale Kino!».
Детальнішу інформацію, можна знайти на: www.idem.org.ua або за телефоном: +38 (032) 254-61-55