Vertep Exhibition of Roman Romanyshyn

Issue 76, February 2015.

Vertep Exhibition of Roman Romanyshyn

On February 03, 2015 Roman Romanyshyn presented his latest exhibition “Vertep” at Lviv’s art gallery “Green Sofa”. Art works of Lviv native artist Roman Romanyshyn, whose prolific oeuvre encompasses prints, paintings and sculpture, has gained recognition in European art circles as in the last 10 years Mr. Romanyshyn has participated in 30 international exhibitions held in Ukraine, Norway, Poland, Switzerland, Canada, the United States, Germany, Sweden, the Netherlands, Belgium, Great Britain, Spain, Macedonia, Italy, Korea and Japan.

Exhibition features series of 12 graphical works “12 months” as well as series of works entitled “Planetarium”. Alongside with graphical works Roman Romanyshyn will put on display several works of the new series “Eternity”. Romanyshyn's works are unique in images and inter-relationships of the real, imagined and subconscious.

Exhibition is on display during 3-22 of February 2015 at Green Sofa art gallery (7, Virmens’ka str.,)

"Вертеп" Романа Романишина

У Львівській картинній галереї "Зелена канапа" 3 лютого 2015 р. художник Роман Романишин представив свою найновішу виставку "Вертеп". Творчість львів’янина, охоплює естампи, картини й скульптури, та отримала визнання в європейських мистецьких колах - за останні 10 років Романишин був учасником понад 30 міжнародних виставок в Україні, Норвегії, Польщі, Швейцарії , Канаді, США, Німеччині, Швеції, Нідерландах, Бельгії, Великобританії, Іспанії, Македонії, Італії, Кореї та Японії.

На виставці представлені графічні роботи під загальною назвою "12 місяців", а також серія "Планетарій". Поряд з графічними роботами художника експонуються кілька робіт з нової серії "Вічність". Роботи Романишина вирізняються своїми унікальними образами і взаємозв’язком реальності, уявного і підсвідомості.

Виставка експонуватиметься 3-22 лютого 2015 р. Художня галерея "Зелена канапа" (вул. Вірменська, 7)